av

is.
1. 打猎, 打鱼, 猎取: \av köpeği 猎狗
2. 猎物: Atmacanın gözü keskin olduğundan avını çok iyi görür. 雀鹰目光敏锐, 能非常清楚地看见它的猎物。
◇ \av yatağı 有很多猎物的地方 \ava çıkmak 打猎, 出猎: Avcılar, karlı havada ava çıktılar. 猎人们在雪天打猎去了。\ava gitmek 打猎, 出猎: Hiç ava gittiniz mi? 你们打过猎吗?Ne olur, bırak beni de ava gideyim, daha fazla dayanamayacağım! 啊, 让我出去打猎吧, 我实在忍不住了。\avına çıkmak 1) 打猎, 猎取: Avcılar bu kış kıyamette ördek avına çıktılar. 猎人们在这寒冬腊月的天气里都出去打兔子去了。 2) 抓捕: O, çok cesur birisidir; yek at yek mızrak eşkıya avına çıkar. 他是一个非常勇敢的人, 单枪匹马去抓强盗。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.